Ochrona Danych Osobowych

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODP) oraz ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, spółka B & K Biuro Podatkowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Sybiraków 12/11 , NIP 554 296 92 43, informuje, że będzie przetwarzać dane osobowe jako Administrator danych, głównie w celu realizacji stosunku umownego, w wykonaniu obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz dla uzasadnionych interesów Administratora.

W ramach prowadzonej działalności przetwarzane będą dane osobowe:

 • kontrahentów (w przypadku osób fizycznych),
 • osób zgłoszonych przez kontrahentów jako osoby do kontaktów 

Wobec tego Administrator zwraca się z prośbą o poinformowanie o treści niniejszej Informacji wszystkie osoby, które są lub będą w przyszłości osobami wyznaczonymi do kontaktu, w celu realizacji współpracy z Administratorem.

B & K Biuro Podatkowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy informuje jednocześnie, że:

 • dane osobowe mogą zostać przez nią udostępnione podmiotom ze spółką współpracującym w tym doradcom, audytorom, podmiotom wykonującym obsługę prawną, informatyczną, podmiotą uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, ale nie będą przekazywane poza obszar EOG;
 • dane osobowe mogą być przetwarzane w różnych celach:
  a) w celu zawarcia i realizowania umowy z Administratorem, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt RODO – w tym celu podanie danych nie jest obowiązkowe, jednak brak ich podania uniemożliwia zawarcie i realizację umowy,
  b) dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO - w tym celu podanie danych jest obowiązkowe,
  c) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego m.in. na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami, wysyłki informacji marketingowych i dokonywania analiz statystycznych i analizy działalności Administratora - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO,
  d) na podstawie Państwa zgody – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO. Udzielenie zgody jest dobrowolne, jednak jej brak może uniemożliwić realizację czynności związanej z przetwarzaniem danych, na które odmówiono zgody.
 • dane osobowe będą przetwarzane przez czas wykonywania umowy a po jej zakończeniu do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z obowiązujących przepisów i do chwili przedawnienia roszczeń, zaś w przypadku, gdy przetwarzanie następuje na podstawie Państwa zgody – do momentu jej wycofania;
 • Państwa dane osobowe nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

Administrator danych pragnie zwrócić Państwa uwagę na Państwa prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

W każdym momencie mogą Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych np. poprzez wysłanie stosownej wiadomości na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Administrator danych wskazuje, iż ustanowił Inspektora Ochrony Danych – radcę Prawnego Maję Sobocińską – Dura, z którą mogą się Państwo skontaktować pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.