Usługi dodatkowe

  • pomoc w zakładaniu/likwidacji działalności gospodarczej
  • doradztwo w zakresie wyboru właściwej formy prowadzenia działalności gospodarczej, opodatkowania
  • wdrażanie zakładowego planu kont
  • opracowanie i wdrażanie strategii podatkowych
  • doradztwo w optymalizacji podatkowej
  • sporządzanie sprawozdań statystycznych do GUS
  • reprezentacja klienta przy kontrolach ZUS, PIP, US
  • sporządzanie wniosków kredytowych
  • tworzenie biznesplanu