Rozliczenia ryczałtowe

  • Prowadzenie ewidencji przychodów
  • Sporządzanie deklaracji PIT-28
  • Prowadzenie rejestrów VAT