Książka przychodów

  • Prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów
  • Rozliczenia podatku PIT
  • Prowadzenie rejestrów VAT
  • Prowadzenie ewidencji wynagrodzeń pracowników
  • Prowadzenie ewidencji środków trwałych
  • Prowadzenie ewidencji wartości niematerialnych i prawnych
  • Prowadzenie ewidencji wyposażenia
  • Prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu
  • Rozliczanie okresowych spisów z natury